Elektrik Altyapısı

Bütün güvenlik, izleme, ağ sistemleri elektrik altyapısı üzerine kurulduğu için, altyapının kalitesi diğer sistemlerden elde edilecek verim ve sistemin kullanım ömrünü doğrudan etkilemektedir. Yetersiz ya da yanlış elektrik tesisatı sistemlerde tekrar eden arızalara neden olabileceği gibi, yangın gibi istenmeyen sonuçlara da yol açabilmektedir.

Elektrik altyapısında malzeme kalitesi kadar işçilik kalitesi de önemlidir. Biz ATA Elektrik Elektronik Güvenlik olarak sadece kullandığımız malzemelerin değil işçiliğimizin de garantisini veriyoruz. Elektrik altyapınızı ihtiyaçlarınız ve ilgili yönetmeliklerin standartlarına uyacak, hatta geçecek, şekilde kuruyoruz.